Tròn mắt xem cảnh bắt nòng nọc về chế biến món ăn

Sức khỏe
Những chú nòng nọc béo ngậy được bắt về nấu canh chua và trở thành đặc sản ở một số địa phương.