Trụ nước sạch miễn phí tại Thủ đô: Tiện lợi nhưng có đủ vệ sinh?

Sức khỏe
Những trụ nước sạch miễn phí tại ngã tư Quang Trung - Tràng Thi, chợ Hàng Da, chợ Đồng Xuân đang thu hút người dân Thủ đô. Mặc dù những trụ nước này nhận được phản hồi tích cực như tiện lợi, hữu ích... nhưng vẫn tồn tại bất cập về yếu tố vệ sinh.
Xem thêm