Trung Quốc nghiên cứu thuốc phát hiện ung thư

Sức khỏe
Các nhà khoa học tại bệnh viện Thượng Hải, Trung Quốc đã công bố thuốc phát hiện ung thư đầu tiên trên thế giới.