Từ 3 triệu đồng lên gần 80 triệu đồng, bệnh nhân 'sập bẫy' ngay trên bàn mổ

Sức khỏe
Phòng khám Baylor (quận 10, TP.HCM) đã lợi dụng nạn nhân đang trên bàn mổ, kê bệnh nan y, gây sức ép đòi bệnh nhân đóng gần 80 triệu đồng.