Uống cà phê lúc bụng rỗng gây hại ra sao?

Sức khỏe
Tăng axit dịch vị trong dạ dày, gây mất nước, ảnh hưởng tâm trạng khi uống cà phê lúc đói bụng, theo Demic.