Uống nước biển độc thế nào cho sức khỏe?

Sức khỏe
Nước biển có độ mặn trung bình là 3,5%. Vì vậy, uống nước biển càng khiến bạn khát hơn, đồng thời cản trở quá trình lọc máu của thận.