Vì sao chất lượng không khí Hà Nội được cải thiện sau nhiều ngày ô nhiễm nặng nề

Sức khỏe
Chất lượng không khí Hà Nội cải thiện do nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là do chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc.