Vì sao chúng ta thường khó ngủ khi bị 'lạ giường'?

Sức khỏe
Vì sao có những người đặt lưng là ngủ, nhưng cũng có những người lạ chăn lạ đệm là quá đủ để trằn trọc nguyên đêm rồi?