Vì sao nhiều người bị bạc tóc sớm?

Sức khỏe
Tóc chuyển sang xám hoặc trắng trước 20 tuổi, bạn đã bị bạc tóc sớm, nguyên nhân ngoài yếu tố di truyền còn do căng thẳng, hút thuốc lá...