DMCA.com Protection Status

Vì sao nhiều người nói mê trong khi ngủ?

Sức khỏe
Nói mơ là vấn đề không quá nghiêm trọng đối với sức khỏe của con người. Vậy tại sao bạn lại có thể nói chuyện trong khi đang ngủ?