Vì sao nước mắt có vị mặn?

Sức khỏe
Theo nghiên cứu, cơ thể con người có khoảng 226 g muối. Do đó, không chỉ nước mắt mà máu hay mồ hôi cũng có vị mặn.