VIDEO: 7 nguyên tắc vàng phòng chống dịch bệnh dịp Tết

Sức khỏe
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, khuyến cáo các biện pháp chính cần thực hiện để chủ động nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh trong dịp Tết.
Xem thêm