Video: Bác sĩ khoa nhi bày cách sơ cứu sặc sữa ở trẻ sơ sinh

Sức khỏe
Không bao giờ được để con một mình nằm bú với một bình sữa dựng đứng vì nó có thể khiến trẻ bị sặc sữa.
Xem thêm