Video: Công nghệ thần kỳ kéo dài tuổi thọ thực phẩm

Sức khỏe
Chiếu xạ bằng tia X hoặc tia gamma giúp diệt vi khuẩn và kéo dài tuổi thọ cho thực phẩm, phương pháp này không ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng.