Video: Dùng bật lửa đốt gỡ rối chùm bóng bay, 4 người bỏng nặng

Sức khỏe
Dùng bật lửa để gỡ rối chùm bóng bay có bơm khí hydro, 4 người đàn ông ở Quảng Ninh bị bỏng mặt và tay.