Video: Hổ phách được khai thác ở Nga thế nào?

Sức khỏe
Hổ phách được khai thác ở nhiều nước trên thế giới, nhưng phần lớn hổ phách đều được khai thác tại Nga.