Video: Phương pháp mới phát hiện vi khuẩn trong vài phút

Sức khỏe
Thiết bị mới sử dụng công nghệ vi mô để bẫy các tế bào vi khuẩn đơn lẻ, sau đó có thể được nhìn dưới kính hiển vi điện tử.