Việt Nam có 5 vạn em bé chào đời bằng thụ tinh ống nghiệm

Sức khỏe
Sau 20 năm thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, Việt Nam trở thành nước ghi tên tuổi trong lĩnh vực này ở khu vực và trên thế giới.