Vụ cấp nhầm thuốc phá thai: Giám đốc Sở Y tế xin lỗi

Sức khỏe
Liên quan đến vụ cấp nhầm thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai ở BV Sản-Nhi Quảng Ngãi, GĐ Sở Y tế tỉnh đã nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu ngành.