Xay tôm đất chế biến bánh phồng ở miền Tây

Sức khỏe
Từ việc làm bánh phồng tôm chỉ để tặng nhau, hiện người dân Cà Mau đầu tư máy móc sản xuất hướng ra xuất khẩu.