Xem người đàn ông bị điện giật vật lộn tự cứu mình

Sức khỏe
Đang cầm vòi rửa áp lực thì bị điện giật, người đàn ông đã vật lộn với thiết bị này ít giây rồi ngã ra đất.
Xem thêm