Xem tivi nhiều, não càng kém thông minh

Sức khỏe
Người xem truyền hình hơn 3,5 giờ mỗi ngày sẽ giảm 8-10% khả năng nhận thức và ngôn ngữ sau 6 năm.
Xem thêm