Sức mạnh đáng sợ của 'sát thủ' chống hạm P-800 Oniks

Video
P-800 Oniks bắt đầu được phát triển vào năm 1983 và chính thức được đưa vào sử dụng vào đầu những năm 2000.