Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa hành trình AGM-158 JASSM

Video
Tên lửa hành trình AGM-158 JASSM là vũ khí tấn công mặt đất chính xác cao, đặc biệt nguy hiểm do Tập đoàn Lockheed Martin thiết kế chế tạo.