Sức mạnh khủng khiếp tên lửa diệt hạm Exocet của Pháp

Video
Exocet là tên lửa diệt hạm nổi tiếng do Pháp sản xuất và được coi là một trong những loại tên lửa diệt hạm dày dạn trận mạc nhất thế giới.

VIDEO MỚI NHẤT