Sức mạnh quân sự Việt Nam

Video
Với trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, tàu ngầm, máy bay, pháo, tên lửa... quân chủ lực tinh nhuệ luôn sẵn sàng chiến đấu trước bất kỳ tình huống nào để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
Xem thêm