Sức mạnh tên lửa chống hạm “chim cánh cụt” AGM-119 Penguin

Video
Penguin là loại tên lửa chống hạm do hãng Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) của Na Uy sản xuất từ đầu những năm 1970.