Sức mạnh tên lửa K-300P Bastion-P của Nga ở Bắc Cực

Video
Quân đội Nga đã bắn thử tên lửa phòng thủ ven bờ K-300P Bastion-P.