Sức mạnh trực thăng “rồng biển” MH-53E

Video
Trực thăng MH-53E được phát triển từ máy bay CH-53E vốn được coi là sức mạnh "cơ bắp" của thủy quân lục chiến Mỹ.