Súng AK Nga vẫn bắn lia lịa dù bị đóng băng âm 50 độ C

Video
Trong thử nghiệm sau, khẩu AK Nga được đặt trong tủ đông với độ lạnh là âm 50 độ C trong vài tiếng đồng hồ. Sau đó súng vẫn bắn lia lịa, nổ vang rền.