Súng máy Nga làm vỡ tung nòng giảm thanh sau 200 phát đạn

Video
Nóng của súng máy PKM Nga chỉ ngừng hoạt động sau gần 700 phát đạn trong buổi thử nghiệm, nhưng nòng giảm thanh của nó đã nóng chảy và vỡ tung chỉ sau 200 phát đạn.