Súng trường CKC bắn vỡ gạch cứng, cày tung mặt đất

Video
Liên Xô đã phát minh ra loại súng trường CKC có uy lực bắn rất mạnh. Cùng xem cảnh viên đạn từ súng này cày tung mặt đất và phá vỡ gạch cứng.