Surface Hub 2 - máy tính bảng màn hình 50,5 inch của Microsoft

Video
Surface Hub 2 - máy tính bảng màn hình 50,5 inch của Microsoft.