Tác động do khói của các vụ cháy rừng ở Australia với Trái Đất

Video
Đoạn video được NASA công bố cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của khói từ các vụ cháy rừng tại Australia với thế giới.