Tắc kè dũng cảm cắn rắn độc cứu bạn

Video
Một con rắn độc quấn chặt con tắc kè. Trước tình thế thấy bạn mình lâm nguy, con tắc kè bên ngoài đã dũng cảm tấn công tới tấp con rắn khiến nó buộc phải buông mồi.
Xem thêm