Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

Tài năng trẻ
Sau cuộc họp sáng 12/3, dựa trên kết quả bình chọn và bỏ phiếu kín, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã chính thức công bố Giải thưởng năm 2017.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT