Kích hoạt hệ thống bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017

Tài năng trẻ
Đúng 14h ngày 28/2, hệ thống bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 đã chính thức được kích hoạt, để độc giả cả nước bình chọn cho ứng viên mình yêu thích.
Xem thêm