Tại sao bạn không thể ngửi mùi khi bị cảm lạnh?

Video
Khi bị cảm lạnh, bạn thường không thể ngửi mùi của thực phẩm, nước hoa, thậm chí mất cả vị giác.