Tại sao cửa nhà vệ sinh công cộng luôn thiết kế khoảng hở to đến “vô duyên“

Video
Thoạt nhìn tưởng rất "vô duyên", nhưng khoảng trống hở to trước cửa mỗi nhà vệ sinh công cộng đều có lý do riêng của nó.