Tại sao lương công nhân Trung Quốc gấp đôi người Việt?

Video
Tính chất công việc như nhau, nhưng công nhân Trung Quốc lại nhận được lương cao gấp đôi lao động Việt Nam. Đặc biệt, nhiều lao động trong số này còn thuộc diện chưa có giấy phép. Phóng sự của Đài truyền hình Việt Nam.
Xem thêm