Tại sao nam giới có tuổi thọ ngắn hơn nữ giới

Video
Nữ giới có nhiều ưu điểm sinh học giúp cho họ sống lâu hơn so với nam giới.

VIDEO MỚI NHẤT