Tại sao nam giới có tuổi thọ ngắn hơn nữ giới

Video
Nữ giới có nhiều ưu điểm sinh học giúp cho họ sống lâu hơn so với nam giới.