Tại sao nhiệt độ bên trong máy bay luôn lạnh?

Video
Nhiều người thường xuyên đi máy bay chắc chắn luôn cảm thấy lạnh trong suốt chuyến bay, không kể mùa đông hay hè.