Tại sao ruồi lại luôn cọ sạch chân trước khi ăn?

Video
Ruồi là một trong những loài côn trùng được xếp vào loại bẩn nhất nhưng chúng lại thường cọ cọ chân liên tục cho sạch trước khi thưởng thức bữa ăn mới.

VIDEO MỚI NHẤT