Tài xế container dừng xe dẫn bà lão sang đường

Video
Anh Nguyễn Duy dừng xe, ra hiệu cho các xe ngược chiều dừng lại để giúp bà lão qua đường trong trưa nắng ở Hải Dương.