Tài xế nhét 500 đồng trong chai nhựa phản đối trạm thu phí

Video
Nhiều tài xế bỏ tiền lẻ loại 500 đồng trong chai, bịch nylon trả phí khi qua trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) để phản đối dự án này.