Tài xế ô tô lấn làn còn đi ẩu trên cầu Vĩnh Tuy, suýt đâm với xe khác

Video
Đi thế này thì vừa nguy hiểm cho mình, vừa nguy hiểm cho người khác, xem video mà thót tim. Không biết tài xế này vội chuyện gì mà đi kiểu liều mạng đến thế