Tài xế xử lý khéo léo, xe container thoát đổ nghiêng khi vào cua

Video
Khi đang vào cua, thùng container đã đổ nghiêng sang trái. May mắn, tài xế xử lý khéo léo và điềm tĩnh, thoát lật xe trong gang tấc.