Tầm bắn một số loại tên lửa đạn đạo Quân đội Iran đang sở hữu

Video
Tầm bắn một số loại tên lửa đạn đạo mà Quân đội Iran đang sở hữu.