Tấm chắn lũ ngăn nước tràn vào nhà

Video
Tấm chắn phòng ngừa lũ lụt được lắp đặt dễ dàng, có thể ngăn chặn mực nước cao 60 cm. Sản phẩm có giá bán 800 USD.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT