Tầm quan trọng của chất thải cá voi với sinh vật biển

Video
Chất sắt trong chất thải cá voi kích thích sự phát triển của thực vật phù du, sinh vật đóng vai trò nền tảng trong phần lớn chuỗi thức ăn.